Кинтек ООД е оторизиран сервиз на офис техника Toshiba и Canon - Canon Office Imaging Accredited Partner и  Canon Large Format Solutions Accredited Partner. Кинтек ООД е оторизиран сервиз на инженерни копирни машини ROWE, Seiko I Infotech и KIP. Като такъв Кинтек ООД осигурява гаранционен и извънгаранционен сервиз на цялата гама продукти на тези производители. Сервизните инженери на Кинтек ООД са преминали обучения и са сертифицирани за извършваните от тях дейности.

Сервизът на Кинтек е в състояние да реагира на всякакви заявки за гаранционно или извънгаранционно обслужване в рамките на 1 работен ден. При предварително договорени условия като абонамент или договор за пълно сервизно обслужване (FSMA), този срок може да бъде редуциран до 2 часа.

Кинтек ООД поддържа база с данни за следене на техническото състояние на поддържаната техниката, в която се отразяват всички дейности извършени по тях.

Кинтек ООД транспортира за своя сметка повредена техника до свой сервиз и обратно като предлага оборотна техника на мястото на дефектиралата за времето на ремонта.

За офис техника със сервизен договор Кинтек ООД предлага удължаване на стандартната едногодишна гаранция за срок от 2 или 3 години. По този начин се обезпечава дълга и безпроблемна употреба на скъпи продукти.

Сервизът на Кинтек ООД предлага три вида договори:

  • Абонаментни договори за сервизна поддръжка, които покриват само труда на сервизния специалист. Клиента получава приоритетно обслужване, отстъпка при покупка на консумативи и резервни части;
  • Договори за пълно сервизно обслужване (FSMA), които покриват труда на сервизния специалист, резервните части и консумативите. При тези договори клиента получава гарантирана и фиксирана цена на копие;
  • Договори за наемане на техника .Разликата между този договор и договора за пълно сервизно обслужване е в собствеността на техниката, която в случая е на Кинтек ООД.

 

Освен изброените договори предлагаме и сервиз при повикване .