Кинтек ООД - История

Кинтек ООД е основана през 2001 година и започва своята дейност като оторизиран търговски и сервизен дилър на офис техника TOSHIBA. От 2006 година Кинтек ООД е оторизиран търговски и сервизен дилър на широкоформатни копирни машини Seiko I Infotech, а от 2008 година представя японската марка широкоформатна техника - KIP. От 2009 година Кинтек ООД е оторизиран дистрибутор на световноизвестната немска марка за широкоформатни, сгъващи и режещи машини ROWE, а от 2013 година е Canon Large Format Solutions Accredited Partner. От 2016 година Кинтек ООД е Canon Office Imaging Accredited Partner и Canon Accredited Service Partner. Фирмата покрива територията на България с регионални търговско-сервизни центрове и дилърска мрежа. Всички сервизни инженери и търговци на фирмата са сертифицирани за предлаганата техника и услуги. Фирмата е оборудвана със съответното транспортно и техническо осигуряване, изисквано от спецификата на сервизната дейност. Дейността на Кинтек ООД е сертифицирана по системата за контрол на качеството по международния стандарт ISO 9001:2008.

 

Основна дейност на Кинтек ООД

 • Проучване на потребителските нужди;
 • Консултации и проектиране на цялостни решения за управление на документооборота;
 • Представяне на професионално предложение за най-подходящо оборудване за обработка на докумeнти;
 • Продажби: Дигитални копирни машини и факс апарати TOSHIBA и CANON;
 • Продажби: Консумативи за техника TOSHIBA и CANON;
 • Продажби: Notebooks TOSHIBA;
 • Продажби: Широкоформатни плотери CANON;
 • Продажби: Широкоформатни дигитални копирни машини ROWE;
 • Продажби: Сгъващи машини ROWE;
 • Продажби: Широкоформатни скенери ROWE;
 • Продажби: Ролкови ножове ROWE;
 • Продажби: Широкоформатни дигитални копирни машини KIP;
 • Продажби: Широкоформатни дигитални копирни машини Seiko;
 • Доставка на оборудването до потребителя с транспорт, осигурен от Кинтек ООД;
 • Инсталация на оборудването;
 • Обучение на обслужващия персонал за работа с техниката;
 • Поддръжка на техниката – сервизно обслужване и периодично презареждане с консумативи.

 

 

Предимства на Кинтек ООД

 • Опит;
 • Търговски марки, които гарантират качество и надеждност;
 • Гъвкавост;
 • Цялостни решения (цялостно оборудване на големи организации и предприятия);
 • Сервиз.