Понастоящем Кинтек ООД е:

  • оторизиран дистрибутор на ROWE широкоформатни копирни, сгъващи и режещи машини;
  • Canon Large Format Solutions Accredited Partner;
  • Canon Office Imaging Accredited Partner;
  • Canon Accredited Service Partner;
  • оторизиран дилър и сервиз на Toshiba копирни машини и мултифункционални устройства;
  • оторизиран дилър и сервиз на KIP инженерни копирни машини и плотери;
  • оторизиран дилър и сервиз на Seiko инженерни копирни машини и плотери;
  • Microsoft дилър;
  • оторизиран дистрибутор на софтуер за плотиране ViewCompanion.

 

За да подобри обслужването на своите клиенти, Кинтек ООД бе сертифицирана по ISO 9001 стандарта. Съгласно предписанията на залегналите в този стандарт процедури, фирмата има изградена стройна организация по подготовката на офертни предложения, сключването и изпълнение на договори за доставка, инсталация и сервиз на ИТ техника.

 

Кинтек ООД - Сертификати

 

копирен център, широкоформатно копиране, широкоформатно цветно копиране копирен център, широкоформатно копиране, широкоформатно цветно копиране копирен център, широкоформатно копиране, широкоформатно цветно копиране копирен център, широкоформатно копиране, широкоформатно цветно копиране копирен център, широкоформатно копиране, широкоформатно цветно копиранекопирен център, широкоформатно копиране, широкоформатно цветно копиранекопирен център, широкоформатно копиране, широкоформатно цветно копиране копирен център, широкоформатно копиране, широкоформатно цветно копиранеплотер, canon принтер, canon принтери, широкоформатен принтер плотер, canon принтер, canon принтери, широкоформатен принтер плотер, canon принтер, canon принтери, широкоформатен принтер плотер, canon принтер, canon принтери, широкоформатен принтер плотер, canon принтер, canon принтери, широкоформатен принтер плотер, canon принтер, canon принтери, широкоформатен принтер плотер, canon принтер, canon принтери, широкоформатен принтер копирен център, широкоформатно копиране, широкоформатно цветно копиране копирен център, широкоформатно копиране, широкоформатно цветно копиране копирен център, широкоформатно копиране, широкоформатно цветно копиране копирен център, широкоформатно копиране, широкоформатно цветно копиране копирен център, широкоформатно копиране, широкоформатно цветно копиране копирен център, широкоформатно копиране, широкоформатно цветно копиране копирен център, широкоформатно копиране, широкоформатно цветно копиране копирен център, широкоформатно копиране, широкоформатно цветно копиране копирен център, широкоформатно копиране, широкоформатно цветно копиране  копирен център, широкоформатно копиране, широкоформатно цветно копиранекопирен център, широкоформатно копиране, широкоформатно цветно копиранекопирен център, широкоформатно копиране, широкоформатно цветно копиранекопирен център, широкоформатно копиране, широкоформатно цветно копиранекопирен център, широкоформатно копиране, широкоформатно цветно копиране копирен център, широкоформатно копиране, широкоформатно цветно копиране копирен център, широкоформатно копиране, широкоформатно цветно копиране копирен център, широкоформатно копиране, широкоформатно цветно копиране копирен център, широкоформатно копиране, широкоформатно цветно копиране копирен център, широкоформатно копиране, широкоформатно цветно копиране копирен център, широкоформатно копиране, широкоформатно цветно копиране копирен център, широкоформатно копиране, широкоформатно цветно копиране