РЕФЕРЕНЦИИ

„…Като наш търговски партньор, Кинтек ООД стриктно е изпълнявал своите задължения, съобразявайки се с поетите ангажименти за извършване на уговорените услуги качествено, и в рамките на договорените срокове, което е и основание фирмата да се утвърди като един от предпочитаните ни партньори …“

Димитър Димитров – Директор дирекция „Административна“

„… От съвместната работа става ясно, че компанията разполага с висок бизнес потенциал, който е гарантиран от квалификацията на ръководния и технически персонал и от професионалната организация на отделните дейности при всички етапи. …“

ВИП СЕКЮРИТИ ЕООД

„… При съвместната ни работа специалистите от „Кинтек“ ООД винаги са проявявали коректност и професионализъм, оказвали са своевременна квалифицирана помощ, техническа поддръжка, осигуряваща надежно, производително и безотказно функциониране на системите в съответствие със стриктните изисквания на „Мегалан“ ООД. …“

Диян Тунджев – Управител „Мегалан“ ООД

„… .През времето на нашето сътрудничество, което продължава и до днес, „Кинтек“ ООД работи като лоялен партньор, на когото може да се разчита като на добро качество на предлаганите услуги, така и на спазени срокове за изпълнение на поетите ангажименти. …“

Живко Ангелов – ИТ Мениджър в Актавис ЕАД 

„…Кинтек ООД се изяви като фирма с отлична организация и прецизност. Извършените ремонти са с високо качество и бяха изпълнени в минимални срокове. …“

Тодор Модев – Областен управител на София област

„…Фирма „Кинтек” ООД демонстрира изграден стил на работа, висок професионализъм и рутина при извършване на поетите ангажименти . …“

Станислав Станчев – Ръководител сектор ТОП „Кинтекс“ЕАД

„…По моя преценка господин Красимир Крумов е най- кфалифицирания сервизен техник в национален мащаб на инженерни копирни машини. … 

Инж. Михаил Страшилов – Мениджър „Инфраструктурни обекти” в „Сименс” ЕООД

ИМАТЕ НУЖДА ОТ КОНКРЕТНА ИНФОРМАЦИЯ?