ОТОРИЗАЦИЯ

КИНТЕК сме:

  • оторизиран дистрибутор на ROWE широкоформатни копирни, сгъващи и режещи машини;
  • Canon Large Format Solutions Accredited Partner;
  • Canon Office Imaging Accredited Partner;
  • Canon Accredited Service Partner;
  • оторизиран дилър и сервиз на Toshiba копирни машини и мултифункционални устройства;
  • оторизиран дилър и сервиз на KIP инженерни копирни машини и плотери;
  • оторизиран дилър и сервиз на Seiko инженерни копирни машини и плотери;
  • Microsoft дилър;
  • оторизиран дистрибутор на софтуер за плотиране ViewCompanion.

 

За да гарантира качественото обслужване на своите клиенти, Кинтек ООД бе сертифицирана по ISO 9001 стандарта. Съгласно предписанията на залегналите в този стандарт процедури, компанията ни има изградена стройна организация по подготовката на офертни предложения, сключването и изпълнение на договори за доставка, инсталация и сервиз на ИТ техника.

ИМАТЕ НУЖДА ОТ КОНКРЕТНА ИНФОРМАЦИЯ?