ЗА НАС

КИНТЕК ООД - ИСТОРИЯ

Основахме Кинтек ООД през 2001 г. и започнахме дейността си като оторизиран търговски и сервизен дилър на офис техника TOSHIBA. От 2006 година сме и на широкоформатните копирни машини Seiko I Infotech, а от 2008 година представяме и японската марка широкоформатна техника – KIP. През 2009 година Кинтек ООД станахме оторизиран дистрибутор на световноизвестната немска марка за широкоформатни, сгъващи и режещи машини ROWE, а от 2013 година сме Canon Large Format Solutions Accredited Partner. В 2016 година получихме изключителното признание и доверие от Canon за „Canon Office Imaging Accredited Partner“ и „Canon Accredited Service Partner“. Компанията ни покрива територията на България с регионални търговско-сервизни центрове и дилърска мрежа. Всички техници инженери и търговци във фирмата са сертифицирани за предлаганата техника и услуги. Оборудването ни е със съответното транспортно и техническо осигуряване, изисквано от спецификата на сервизната дейност. Кинтек ООД сме сертифицирани със системата за контрол на качеството по международния стандарт ISO 9001:2008.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ НА КИНТЕК

 • Проучване на потребителските нужди;
 • Консултации и проектиране на цялостни решения за управление на документооборота;
 • Презентация на професионално предложение за най-подходящо оборудване за обработка на докумeнти;
 • Продажби: Дигитални копирни машини и факс апарати TOSHIBA и CANON;
 • Продажби: Консумативи за техника TOSHIBA и CANON;
 • Продажби: Notebooks TOSHIBA;
 • Продажби: Широкоформатни плотери CANON;
 • Продажби: Широкоформатни дигитални копирни машини ROWE;
 • Продажби: Сгъващи машини ROWE;
 • Продажби: Широкоформатни скенери ROWE;
 • Продажби: Ролкови ножове ROWE;
 • Продажби: Широкоформатни дигитални копирни машини KIP;
 • Продажби: Широкоформатни дигитални копирни машини Seiko;
 • Доставка на оборудването до потребителя с транспорт, осигурен от Кинтек ООД;
 • Инсталация на оборудването;
 • Обучение на обслужващия персонал за работа с техниката;
 • Поддръжка на техниката – сервизно обслужване и периодично презареждане с консумативи.

ИМАТЕ НУЖДА ОТ КОНКРЕТНА ИНФОРМАЦИЯ?